Godkendelse af dagsorden

Dagsorden, med revideret 4C, blev godkendt.