Godkendelse af dagsorden

Charlotte Pikés tiltrædelse som suppleant godkendes.

Forslag stilleren til 04L ønsker at udskyde sit forslag. Dagsorden og udskydelse af 04N godkendes.