Godkendelse af dagsorden

Følgende forslagspunkter er trukket ud af forslagsstillerne: 04K, 04L, 04M, 04S og 04W.

Dagsorden og dens ændringer godkendes.