Godkendelse af dagsorden

Punkt 04H behandles som det første punkt.

Dagsorden godkendes.