Godkendelse af dagsorden

Henrik Rachlev (IA):

Trækker dagsordenspunkt 04G tilbage

Dagsorden samt ændringer godkendes.