Godkendelse af dagsorden

Punkt 06C trøkkes tilbage.

Dagsordenen godkendes med ændringer.