Godkendelse af dagsorden

Punkt 04E flyttes til 03E.

Dagsordenen samt ændringer godkendes.