Godkendelse af dagsorden

Rettelser i dagsorden, samt dagsorden godkendes. Punkt 04B behandles som det første.