Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Rasmine: 04A – Rasmine indhabil ved detaljerede drøftelser

Nadia: 04C – inhabil mht lokaludvalg