Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med ændringer.