Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med rettelser.

Peter Davidsen (S):Ønsker at dagsordenspunkterne sendes ud i bedre tid.

Michael Rosing (SAM): Michael Rosing melder sig inhabil under punkt 04F.