Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Harald Bianco (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04A.

Charlotte Pike (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04B.

Lone Rosengren Pedersen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04L.

Michael Rosing (løsgænger) erklærer sig inhabil ved behandling af 04O.