Godkendelse af dagsorden

                  

Dagsorden godkendes.