Godkendelse af dagsorden

   

Dagsordenen godkendes.