Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med to tillægssager, 04J og 04K og disse tages som de første punkter.

Michael Rosing erklærer sig Inhabil vedr. 04K