Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med Borgmesterens ændring om, at punkt 06B bliver behandlet som 04Q

Michael Rosing erklærer sig inhabil ved behandling af 04B

Lone R. Pedersen erklærer sig inhabil ved behandling ved 06C

Der er afbud fra Charlotte Pike (IA), Randi Evaldsen (D) og Laura Taunjik (S)

Nadia Olsen (D) er godkendt som suppleant for Randi Evaldsen (D)

Hans Jukku Noahsen (IA) er godkendt som suppleant for Charlotte Pike (IA)

Lund Kuko (S) er godkendt som suppleant for Laura Taunajik (S) og kan tage plads.