Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes. Lone R. Pedersen (IA) erklærer sig inhabil vedr. punkt 04K, hvor Hans-Jukku Noahsen (IA) er indkaldt som suppleant.