Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

04C behandles først.