Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Peter Davidsen (S) måtte gå fra mødet pga. en akut situation på arbejde.  

Henrik Rachlev (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 05G.