Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen skal godkendes.