Godkendelse af dagsorden

Rettelse i punkt 05B.

Dagsorden godkendt med rettelser.