Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Indtil formanden blev udpeget, blev mødet ledet af Ane Egede Mathæussen, som er den der har været længst medlem af Kommunalbestyrelsen.