Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med rettelser til punktet 04I.