Godkendelse af dagsorden

Punkt 04D bliver fjernet fra dagsordenen. Resten af dagsordenen godkendes.