Godkendelse af dagsorden

Ane Egede Mathæussen meler sig inhabil i forhold til punkt 07A, hvorfor hun ikke kan være med til behandlingen af sagen.