Godkendelse af dagsorden

Det blev godkendt at man først behandler dagsordenspunkterne 1. – 13. samt  punkterne 15. og 16.samlet.

Dagsorden godkendes.

Siumut ønsker at kommentere punkterne enkeltvis.