Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med drøftelse af lukkede punkter som første og punkt 4 udsættes.