Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med ændringer. Dagsordenspunkt 3 rykkes frem som første punkt. Punkt 1 meddelelser rykkes til sidste punkt.