Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen med ændringer godkendes, med en bemærkning om at der skal gøre redes for ændringer i dagsordenen.