Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendes som den foreligger