Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendes med bemærkning om at følgende punkter tilføjes følgende under eventuelt:

 

  • 5A: Ansøgning om økonomisk støtte til nabolags loppemarked/gadefest  i Asiarpak
  • 5B: Henvendelse vedrørende booking af haltider til familieidræt (Nadia Aviaq Olsen)