Godkendelse af dagsorden

1.a Kan dagsordenen godkendes?

Dagsordenen godkendes