Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Knud Mathiassen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04A.