Godkendelse af anlægsregnskaber

Indstillingen godkendes.