Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.