Gamle salterier

Vinnie Sølvbald, har endnu engang henvendt sig til Lokaludvalget, idet hun er begyndt at finde ny finansiering vedr. de gamle salterier. Hun har brug for Lokaludvalgets seneste tilkendegivelse om støtte.

De ønsker at se bilag, for at se om der er blevet givet bidrag tidligere.