Fritidsundervisning i bygder

Indstillingen godkendes.