Fritidsundervisning 2019 – 2020

Indstillingen godkendes, med bemærkning om at der skal tages højde for Arsuk og Fiskenæsset næste år.