Fritagelse som 1. viceborgmester og forlængelse af orlov

Michael Rosing erklærer sig inhabil.

– Randi Evaldsens`  anmodning om tilbagetrækning blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

– Nivi Olsens` anmodning om tilbagetrækning efter endt orlov blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

– Nivi Olsens` anmodning om orlov til 1 august 2020 blev godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraterne

– Uju Petersen blev valgt som 1 viceborgmester af Inuit Ataqatigiit. Siumut og Demokraterne tager sagen til efterretning.

– Harald Bianco blev indstillet til 2 viceborgmester.  Indstillingen blev godkendt af Inuit Ataqatigiit. Demokraterne undlod at stemme.  Ane Egede Mathæussen blev indstillet som 2 viceborgmester af Siumut.

Siumut anfægter valgmetoden til 2. viceborgmester og vil få sagen undersøgt

Mindretalsudtalelse Fra Siumut

Fra Siumuts side vil vi gøre opmærksom på, at det i nærværende ikke drejer sig om 1. viceborgmesteren men at vi i Siumut vurderer, at udpegelse af 2. viceborgmester skal ske efter d'hondts metoden, da relevant lov har følgende grønlandsk ordlyd:

”§7, Stk. 3. ”Når en borgmester eller viceborgmester fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 6 for resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Er der valgt 2 viceborgmestre, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den pågældende."

Vi vil gerne gøre opmærksom på: "for RESTEN af kommunalbestyrelsens funktionsperiode". Ovennævnte citat tydeliggør, at det ikke drejer sig om funktionsperiode fra start til slut, men fra nu af og indtil udgangen af funktionsperioden!"

Det er nemlig sådan at Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester nu er fritaget hvorfor der blev foretaget nyvalg, derfor kan enhver se, at vi her taler om fritagelse fra nu af og i resten af funktionsperioden. Vi er således uenige i fremgangsmåden.