Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelse:

Der undersøges områder med ørreder, om man kan lave små dæmninger, for at give bedre vandløb i floden samt risiko for fjeldskred ved hytte områder. 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil undersøge overstående.