Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Indstillingen godkendes med en tilføjelse: at planen skal revurderes om 2 år.