Forvaltningsrevision på IT-området

Indstillingerne godkendt fra samtlige medlemmer.

Michael Rosing (SAM), en bemærkning om kraftigere indsat, om at det er vigtigt at processerne virker. En IT-politk ville være en god ide men der skal en mere speciel indsats til.