Forundersøgelse for et ATV-spor fra Nuuk til Kapisillit

Orienteringen tages til efterretning.