Forundersøgelse for bølgeværn i Sermiligaaq

Orienteringen tages til efterretning.