Forslag – udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalget

5A: Forslag – udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalget

Den 26. Marts 2019 har Lokaludvalgsmedlem Arnarissoq Fleischer indsendt forslag til dagsordenen om udarbejdelse af en årlig aktivitetsplan for Lokaludvalget.

Arnarissoq Fleischer ønsker, at Lokaludvalget drøfter udarbejdelsen af en langsigtet og håndgribelig aktivitetsplan, hvor borgerne involveres.

Bemærkninger fra sekretariatet:
Sekretariatet støtter op om forslaget og vil gerne være behjælpelig under udarbejdelsen af aktivitetsplan eller eventuelle målsætninger. Det kunne for eksempel være, at Lokaludvalget havde en målsætning om at man inden for valgperioden, lavede et større projekt i hver bydel med involvering af borgerne.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg drøfter forslaget om udarbejdelse af aktivitetsplan for Lokaludvalgene

Beslutning
Det besluttes at der skal indkaldes til et fælles arbejdsmøde om dette.

Forslagsstiller Arnarissoq Fleischer bedes indkalde til arbejdsmødet.