Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk

Indstillingen godkendes.