Forslag til tillægsbevilling til Paamiuts 275 års jubilæum jubilæum

Forslagsstilleren har udskudt sit forslag i forbindelse med godkendelse af dagsorden.