Forslag til sektorplan for fiskeri

Indstillingen godkendes med bemærkning omkring en forlængelse af høringsperioden fra 8 uger til 10 uger, for at sikre en grundig inddragelse af lokale fisker- og fangerorganisationer/bygdebestyrelser/lokaludvalg/lokalsamfund mm.