Forslag til ophævelse af bevaringsstatus for B-31

Orienteringen tages til efterretning.