Forslag til ophævelse af Bevaringsstatus for B-31

Indstillingen godkendes.